FAQ

FAQ, Frequently Asked Questions  |  Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen. Indien u vragen heeft die u hier niet aantreft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Nedergids via info@nedergids.nl

Indien u met andere gebruikers van Nedergids ervaringen wil uitwisselen kunt u naar de gebruikersgroep op Nederlanders.fr. 


Wat is Nedergids?

Nedergids biedt een geografisch overzicht van Nederlandstalige particulieren en dienstverleners en hun contactgegevens.Vermeldingsmogelijkheden:


VermeldingsmogelijkhedenWaarom moeten particulieren en non-profit €1 betalen voor het aanmaken van een vermeldingen in Nedergids?

Het betalen van €1 bij het aanmaken van een vermelding is door ons ingevoerd ter verificatie van uw identiteit. Dit is helaas nodig om fraude zoveel mogelijk te beperken. Ook bereiken we dat z.g. “botnets” geen eindeloze hoeveelheden valse, niet bestaande, vermeldingen kunnen aanmaken en daarmee de database van Nedergids vervuilen respectievelijk beschadigen.Waarom kunnen particulieren zich aanmelden bij Nedergids?


Met een vermelding van naam, e-mailadres, beperkte adresgegevens (straatnummer is niet verplicht) en eventueel telefoonnummer (niet verplicht), kunnen particulieren kenbaar maken in welke stad of regio ze wonen. Op die manier wordt bevorderd dat privépersonen elkaar kunnen vinden.

Nedergids behoudt zich het recht voor om particuliere vermeldingen te verwijderen. Dit zal bijvoorbeeld gedaan worden als een particuliere vermelding een verkapte advertentie voor de levering van diensten is. Denk hierbij aan (voorbeelden): 

Voornaam: "Vakkundig" of "Comfortabele"

Achternaam: "Metselaar" of "Bed&Breakfast"


Welke informatie moet je minimaal delen als particulier?

Particulieren kunnen volstaan met het vermelden van een plaatsnaam postcode en e-mailadres. Meer informatie zoals telefoonnummer, straatnaam en huisnummer kan gedeeld worden maar dit is niet noodzakelijk. Indien u van mening bent dat u te veel informatie heeft opgegeven voor de vermelding, dan kunt u dit altijd nog wijzigen in uw eigen profielpagina. Uiteraard kunnen particulieren altijd besluiten om een vermelding niet langer zichtbaar te laten zijn.

Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld van een particuliere vermelding waarin naast de plaatsnaam alleen het e-mailadres zichtbaar is.


voorbeeldprofielWelke dienstverleners worden door Nedergids aangemerkt als non-profit?

Vrijwilligers, hulporganisaties, dienstverleners en instanties die primair een sociaal-maatschappelijk doel nastreven. Agrarische bedrijven (land- & tuinbouw en veeteelt) werden door ons als "non profit" ingedeeld in dit raster.


Vermeldingenraster

Nedergids behoudt zich het recht voor om non-profit vermeldingen te verwijderen. Dit zal bijvoorbeeld gedaan worden als een non-profit vermelding feitelijk een verwijzing geeft naar een commerciële website of als een agrarisch bedrijf feitelijk een "Camping bij de boer" blijkt te zijn.  

Algemene opmerking over de gehanteerde categorieën:

  • Indien u als dienstverlener geen of geen duidelijke keuze kunt maken uit de geformuleerde dienstverlening categorieën kunt u ons een verzoek richten om een nieuwe categorie toe te voegen (info@nedergids.nl).
  • Een reeds gemaakte vermelding kan naderhand in het dashboard van de accounts worden gewijzigd.Wordt een betaalde vermelding automatisch verlengd?

Nee. Enkele weken voordat de vermeldingsperiode na een jaar afloopt en de vermelding wordt verwijderd ontvangt u een herinnering en kunt u ervoor kiezen om de vermelding te verlengen met een jaar. Indien u geen herinnering ontvangt zal de vermelding blijven staan. Kan een vermelding in Nedergids worden verwijderd?

Je kunt de optie; "Vermelding verwijderen" per vermelding aanvinken. Indien dit wordt gedaan door betalende adverteerders zal GEEN restitutie van de betaling plaatsvinden.Hoe lang blijven vermeldingen staan in Nedergids?

  • Vermeldingen van particulieren en non-profit-instellingen blijven staan tot het moment dat de account-eigenaar deze wil verwijderen.
  • Betaalde vermeldingen; MKB Regionaal, MKB Landelijk en Entreprise worden na een jaar verwijderd. Adverteerders wordt enkele weken voorafgaande aan de verwijdering van de betaalde vermelding gewezen op de geplande beëindiging van de vermelding. Aan hen wordt een mogelijkheid geboden om de vermelding met een jaar te verlengen.Is een upgrade van een vermelding mogelijk?

  • Een upgrade is mogelijk voor de resterende looptijd van de oorspronkelijke vermelding. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht staan in verhouding tot deze resterende looptijd. Berekeningsgrondslagen: tarief nieuw pakket - ((tarief oorspronkelijk pakket / 365 dagen) * resterende dagen)
  • Het is natuurlijk ook mogelijk om twee vermeldingen te plaatsen; een "MKB Regionaal" en een "Entreprise". De nieuwe of bijkomende vermelding heeft altijd een looptijd van een jaar.Wat is het verschil tussen een vermelding en een account?


  1. Een account is nodig om een vermelding te kunnen aanmaken en is niet zichtbaar voor bezoekers. Met het aanmaken van een account stemt u in met de Algemene Voorwaarden van Nedergids en creëert u een eigen profielpagina. Vanuit de profielpagina kunt u vermeldingen aanmaken. 
  • Let op, indien je kiest voor een of meerdere betaalde vermeldingen ( MKB Regionaal, MKB Landelijk of Entreprise) dan is het belangrijk om te zorgen voor een juiste opgave van de naam en de adresgegevens, de factuur wordt automatisch voorzien van deze opgegeven informatie.
  1. De vermelding bestaat uit de achtergrondinformatie, foto's en contactgegevens die door u werd opgegeven. 
  • Het creëren van een vermelding is alleen mogelijk als alle verplichte velden werden ingevuld. Als particulier staat het je vrij om wel of niet een profielfoto te gebruiken. Indien je een profielfoto hanteert dient dit een aannemelijke foto te zijn, dus geen foto's van objecten, huizen of huisdieren. Als particulier staat het je tevens vrij om het adres slechts "bij benadering" te verstrekken. Kan Nedergids vermeldingen weigeren en/of  verwijderen? 

Ja. Dat zal ook gebeuren als vermeldingen aantoonbaar onjuist zijn of niet voldoen aan de gestelde eisen. Bovendien is Nedergids goed beveiligd tegen pogingen om de site te "hacken" of in gevallen dat een abnormaal gebruik van de site vanuit een bepaalde I.P. adres plaats vindt. Kunnen internationale dienstverleners een vermelding in meerdere landen creëren?

Ja. Echter, in dat geval is sprake van meerdere vermeldingen die ieder separaat worden gefactureerd.In welke landen is Nedergids toegankelijk?

Nedergids is toegankelijk in alle landen van de wereld.Is de wet "Bescherming persoonsgegevens" van toepassing op de vermeldingen?

Het aanmaken van een account en vermelding op Nedergids is een beslissing die je zelf neemt. Nedergids biedt hiervoor het platform. Alle vermeldingen kunnen door de plaatser worden verwijderd. Dit houdt niet in dat de gegevens ook uit de cache-geheugens van bijvoorbeeld Google zijn verwijderd. Nedergids draagt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik maken van haar dienstverlening. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.